Thursday, January 21, 2010

list of governors


 
S. No.
Name of the State
Name of the Governor
01.
Andhra Pradesh
Shri E.S.L.Narasimhan  (IPS)
02.
Arunachal Pradesh
Gen. (Retd.) Joginder Jaswant Singh  
03.
Assam
Shri J.B.Patnaik
04.
Bihar
Shri Devanand Konwar
05.
Chhattisgarh
Shri Shekhar Dutt  (IAS)
06.
Goa
Dr. Shivinder Singh Sidhu IAS
07.
Gujarat
Dr. (Smt) Kamla
08.
Haryana
Shri Jagannath Pahadia
09.
Himachal Pradesh
Smt. Urmila Singh
10.
Jammu & Kashmir
Shri Narinder Nath Vohra IAS
11.
Jharkhand
Shri M.O.H. Farook
12.
Karnataka
Shri H R Bhardwaj
13.
Kerala
Shri Ramkrishna Suryabhan Gavai
14.
Madhya Pradesh
Shri Rameshwar Thakur
15.
Maharashtra
Shri K.Shankaranarayanan
16.
Manipur
Shri Gurbachan Jagat IPS
17.
Meghalaya
Shri Ranjit Shekhar Mooshahary IPS
18.
Mizoram
Lt. Gen. (Retd.) Madan Mohan Lakhera, PVSM, AVSM, VSM
19.
Nagaland
Shri Nikhil Kumar IPS
20.
Orissa
Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare
21.
Punjab
Shri Shivraj V.Patil
22.
Rajasthan
Smt. Prabha Rau
23.
Sikkim
Shri Balmiki Prasad Singh IAS
24.
Tamil Nadu
Shri Surjit Singh Barnala
25.
Tripura
Dr. Y.B.Patil
26.
Uttarakhand
Smt Margaret Alva
27.
Uttar Pradesh
Shri B L Joshi IPS
28.
West Bengal
Shri M.K.Narayanan IPS
 

IPS  (6)
Mr MK Narayanan, Mr ESL Narasimhan, Mr Nikhil Kumar, Mr BL Joshi, Mr RS Mooshahari
Mr Gurbachan Jagat

IAS 4
POLITICIANS
15
ARMY
2
Lt Governors

Mr Iqbal Singh  Puducherri
Lt Gen Bhoopender Singh Andaman
Mr Tejender Khanna Delhi

1 comment:

sau078 said...

Why do have Lt. Governor in Delhi though its a state. What is the criteria for a Lt. Governor or Governor